Stondinau Masnach / Trade Stands

Stondinau Masnach

Mae’r pwyllgor yn awyddus i gefnogi busnesau lleol a chymdeithasau. Os ydych am hyrwyddo eich cynnyrch/gwasanaeth mae croeso i chi ddod a stondin i’r Sioe

Ffi – £10

Am ragor o wybodaeth, plîs cysylltwch â Rhodri Davies, Gwalia, Ponterwyd 01970 890437

Bydd rhaid i stondinau fasnach dod i’r cae sioe ar ôl 4.30yh Dydd Gwener 2il Awst

 

Trade Stands

The Committee  is keen to support local businesses and organisations.
If you would like to promote your Products/Services, you are welcome to  bring a stand to the Show.

Fee – £10

Contact Rhodri Davies, Gwalia, Ponterwyd. 01970 890437

Trade stands will need to arrive at the show field after 4.30pm on Friday 4th August