Pwyllgor 2019/ 2019 Committee

Cyflwyno ein Aelodau pwyllgor 2019

Introducing our 2019 Committee Members:

Llywydd/President
Mr & Mrs John Lewis, Dolgamlyn, Cwm Rheidol

Cadeirydd/Chairman
Mr Rhydian Davies, Devils Bridge Tel: 01970 890623

Trysorydd/Treasurer
Mrs Bethan Bebb, Penpistyll, Cwmbrwyno

Ysgrifenydd/Secretary
Andrea Jones, Glannant, Capel Bangor, Aberystwyth
Tel: 01970 881030

Ysgrifenydd Cynnyrch/Horticultural & Produce Secretary
Mrs Beti Daniel, Glynheidol, Cwm Rheidol
Tel: 01970 880691

Ysgrifenydd Ceffylau/Horse Secretary
Dawn Gethin and Hannah Hughes

Ysgrifenydd Defaid/Sheep Secretary
Rheinallt Jones, Llerneuaddau, Ponterwyd
Tel: 01970890480/07971554331

Ysgrifenydd Noddwyr/Sponsorship Secretary
Nia Jones, Cysgod y Graig, Goginan
Tel: 01970 881037

Ysgrifenydd Stondinau/Trade Stand Secretary
Rhodri Davies, Gwalia, Ponterwyd
Tel: 01970 890437

Ysgrifenydd Hen Beiriannau/Vintage Secretary
Sion Davies, Bryngwennli, Pisgah, Aberystwyth
Tel: 07890009853

Ysgrifenydd Cneifio/Shearing Secretary – John Hopkins, Erwtomau, Pisgah

Prif Stiward Parcio/Chief Parking Steward – Gareth Daniel, Cwmrheidol

Prif Stiward y Gat/Chief Gate Steward – Richard Edwards, Capel Bangor

Milfeddygon/Veterinary Surgeons
Ystwyth Veterinary Practice